Offentlig upphandling

”Här finns pengar att tjäna!”


Visste du att det totala värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är ca 700 miljarder varje år, här finns med andra ord pengar att tjäna! Offentlig upphandling görs inom alla typer av områden och under 2017 gjordes fler än 18 000 upphandlingar.*

”Låg konkurrens.”


Många tror att det är en väldigt komplicerad process att ha den offentliga sektorn som kund, det är en av anledningarna till att det i genomsnitt endast är 4,1 anbud per upphandling. Detta innebär att det är låg konkurrens.*

Jag hjälper er att komma över tröskeln och gör det enkelt för er att lämna anbud på offentlig upphandling.

Kontakta mig så berättar jag mer.

* Läs mer på Upphandlingsmyndigheten